Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Πρόγραμμα Σπουδών (μέχρι το Ακ. Έτος 2019-2020)

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Πρόγραμμα Σπουδών (μέχρι το Ακ. Έτος 2019-2020)

1o Εξάμηνο
2o Εξάμηνο
3o Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
5o Εξάμηνο
6o Εξάμηνο
7o Εξάμηνο
8o Εξάμηνο
Παρατηρήσεις

Εξάμηνο: 1

ΚωδικόςΤίτλοςΥποχρεωτικόΏρες ΔιδασκαλίαςΔιδακτικές Μονάδες
Y11Αρχαία Ελληνικά Ι                     (κοινό)NAI45
Y12Χριστιανική Γραμματεία I        (κοινό)NAI45
Y13Εισαγωγή στη Βυζαντινή ΜουσικολογίαNAI34
Y14Εισαγωγή στη Βυζαντινή Υμνολογία: ψαλμός, υπόψαλμα, αντίφωνοNAI23
Y15Το Ειρμολόγιο: Οι πολύστροφοι Κανόνες (Ειρμολογικό Γένος)NAI23
Y16Θεωρία και Πράξη Ι: Ειρμολόγιο- Προλογάριο, το σύντομο μέλος  (Θ, Π)NAI34
Y17Ξένη ΓλώσσαNAI2
E11Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία Ι (Υ)OXI34
E12Ορθοφωνία- ΦωνητικήOXI22
E13Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι Πατριαρχικές Μουσικές ΣχολέςOXI22

Εξάμηνο: 2

ΚωδικόςΤίτλοςΥποχρεωτικόΏρες ΔιδασκαλίαςΔιδακτικές Μονάδες
Y21Αρχαία Ελληνικά ΙΙ     (κοινό)NAI45
Y22Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Καινής Διαθήκης (κοινό)NAI44
Y23Θεολογική και Κοσμολογική Ερμηνεία της Γένεσης και Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Παλαιάς Διαθήκης  (κοινό)NAI44
Y24Εισαγωγική Ανάγνωση της Προθεωρίας της Παπαδικής ή Ψαλτικής ΤέχνηςNAI24
Y25Εισαγωγή στην Εθνομουσικολογία: Η Ελληνική Δημοτική ΜουσικήNAI23
Y26Θεωρία και Πράξη ΙΙ : Ειρμολόγιο- Προλογάριο, το αργό μέλος (Θ, Π)NAI34
Y27Ξένη ΓλώσσαNAI2
E21Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία ΙΙ (Υ)OXI34
E22Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή ΜουσικήOXI22
E23Οι Ήχοι: Μαρτυρίες και Απηχήματα, βυζαντινά και νεώτεραOXI22

Εξάμηνο: 3

ΚωδικόςΤίτλοςΥποχρεωτικόΏρες ΔιδασκαλίαςΔιδακτικές Μονάδες
Y31Ιστορία Χριστιανικής Λατρείας (κοινό)NAI45
Y32Ιστορία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης ΙNAI34
Y33Βυζαντινή Σημειογραφία και Παλαιογραφία: Γένεση- Εξέλιξη- ΕξήγησηNAI34
Y34Το Στιχηράριο: Τα μονόστροφα Ιδιόμελα (Στιχηραρικό Γένος)NAI23
Y35Θεωρία και Πράξη ΙΙΙ : Αναστασιματάριο (Θ, Π)NAI34
Y36Εκκλησιαστική και Δημοτική Μουσική των ΒαλκανίωνNAI34
Y37Ξένη ΓλώσσαNAI2
E31Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία ΙΙΙ (Υ)OXI34
E32Οργανολογία-Οργανοχρησία:Έγχορδα Όργανα Ι: (Ταμπουράς, Κανονάκι, Ούτι, Λαούτο) (1Θ, 1Π)OXI22
E33Επιλογές από την Οκταηχία του ΑναστασιματαρίουOXI22

Εξάμηνο: 4

ΚωδικόςΤίτλοςΥποχρεωτικόΏρες ΔιδασκαλίαςΔιδακτικές Μονάδες
Y41Εισαγωγή στην Πληροφορική  (κοινό)NAI44
Y42Χριστιανική Γραμματεία ΙΙNAI44
Y43Ιστορία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης ΙΙNAI34
Y44Η μεταρρύθμιση των τριών Διδασκάλων, το 1814: Νέα Μέθοδος Αναλυτικής ΣημειογραφίαςNAI34
Y45Θεωρία και Πράξη IV: Δοξαστάριο (Θ,Π)NAI34
Y46Εισαγωγή στη Δυτική ΜουσικολογίαNAI22
Y47Θεωρία και Σολφέζ της Ευρωπαϊκής ΜουσικήςNAI22
Y48Ξένη ΓλώσσαNAI3
E41Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία IV  (Υ)OXI34
E42Οργανολογία- Οργανοχρησία: Έγχορδα Όργανα ΙΙ: (Ταμπουράς, Κανονάκι, Ούτι, Λαούτο) (2Θ, 2Π)OXI22
E43Στεριανή και Νησιωτική μουσική παράδοσηOXI22

Εξάμηνο: 5

ΚωδικόςΤίτλοςΥποχρεωτικόΏρες ΔιδασκαλίαςΔιδακτικές Μονάδες
Y51Τυπικό Ορθόδοξης Λατρείας  (κοινό)NAI45
Y52Η βυζαντινή κοσμική και η νεώτερη αστική μουσικήNAI33
Y53Οι Ψαλμοί στη βυζαντινή μελοποιία (Παπαδικό-  Γένος)NAI34
Y54Μελοποιία-Μορφολογία της Βυζαντινής ΜουσικήςNAI45
Y55Θεωρία και Πράξη V: Δοξολογίες –  Πολυέλαιοι  (Θ, Π)NAI34
Y56Αρμονία  και Αντίστιξη της Ευρωπαϊκής ΜουσικήςNAI33
E51Χρονογραφική επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Μουσικής  (Υ)OXI23
E52Οργανολογία-  Οργανοχρησία: Πνευστά Όργανα (Νέϊ, Φλογέρα, Κλαρίνο) (3Θ, 3Π)OXI22
E53Πολίτικη, Θρακιώτικη και Μικρασιατική μουσική παράδοσηOXI22

Εξάμηνο: 6

ΚωδικόςΤίτλοςΥποχρεωτικόΏρες ΔιδασκαλίαςΔιδακτικές Μονάδες
Y61Αγιολογία (κοινό)NAI33
Y62Υμνολογία και Υμνογραφία  (κοινό)NAI33
Y63Τελετουργική  (κοινό)NAI44
Y64Η αισθητική της Ορθόδοξης Χριστιανικής Τέχνης (κοινό)NAI33
Y65Θεωρία και Πράξη VI: Χερουβικά- Κοινωνικά (Θ,Π)NAI45
Y66Μεταγραφή- Καταγραφή Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής ΜουσικήςNAI45
Y67Εκφωνητική Σημειογραφία και Πράξη (Θ,Π)NAI33
E61Ηπειρωτική Δημοτική Μουσική (Υ)OXI22
E62Σύγχρονη Μελοποιία- Σύγχρονοι ΜελουργοίOXI22
E63Ύμνοι του Ακαθίστου Ύμνου και του ΤριωδίουOXI22

Εξάμηνο: 7

ΚωδικόςΤίτλοςΥποχρεωτικόΏρες ΔιδασκαλίαςΔιδακτικές Μονάδες
Y71Δογματική Διαδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ι   (κοινό)NAI44
Y72Τα Γένη και τα είδη της Βυζαντινής Ψαλτικής ΜουσικήςNAI33
Y73Θεωρία και Πράξη VII: Μαθηματάριο, Οκτάηχα Μαθήματα  (Θ, Π)NAI33
Y74Διδασκαλία και Διεύθυνση  Ι: Βυζαντινού Χορού ΨαλτώνNAI33
Y75Πληροφορική και Μουσική (2Θ, 2Π)NAI33
Y76Βυζαντινή Μουσική και Αραβοπερσική Μουσική:Ήχοι και ΜακάμιαNAI44
E71Μεθοδολογία της μουσικολογικής έρευνας Ι: Καταλογράφηση των μουσικών χφφ.  (Υ)OXI33
E72Πρακτική Ψαλτολογία (ρεπερτόριο, επιλογή ψαλτέων, ευταξία)OXI22
E73Ύμνοι Μ. ΕβδομάδοςOXI22

Εξάμηνο: 8

ΚωδικόςΤίτλοςΥποχρεωτικόΏρες ΔιδασκαλίαςΔιδακτικές Μονάδες
Y81Ερμηνεία Λατρευτικών  και  Υμνολογικών  Κειμένων  (κοινό)NAI44
Y82Εκκλησιαστική Εθιμοτυπία   (κοινό)NAI22
Y83Δογματική Διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας ΙΙNAI44
Y84Τα Ρυθμικά  Γένη και η χρονική αγωγή της ΨαλτικήςNAI33
Y85Θεωρία και Πράξη VIII: Κρατηματάριο, Κρατήματα  (Θ, Π)NAI22
Y86Διδασκαλία και Διεύθυνση ΙΙ: Μικτής Χορωδίας και ΟργανοπαικτώνNAI22
Y87Υφολογία- Αισθητική: Έκφραση του Βυζαντινού ΜέλουςNAI22
Y88Πτυχιακή εργασίαNAI10
E81Μεθοδολογία της μουσικολογικής έρευνας ΙΙ: Γνώση και χρήση της Βιβλιογραφίας (Υ)OXI23
E82Η Ψαλτική στα Μυστήρια της ορθόδοξης ΕκκλησίαςOXI33
E83Ύμνοι Πάσχα- ΠεντηκοσταρίουOXI33

Παρατηρήσεις

  1. Οι φοιτητές παρακολουθούν κάθε εξάμηνο υποχρεωτικώς δύο (2) επιλεγόμενα μαθήματα. Από τα επιλεγόμενα αυτά μαθήματα το ένα ορίζεται υποχρεωτικό.
  2. Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται τρίωρο ιερών ακολουθιών υποχρεωτικής παρακολούθησης, εκτός διδακτικών μονάδων. Κατ’ αυτές τελούνται υποδειγματικά υπό φροντιστηριακή μορφή όλες οι εν χρήσει και μη ιερές ακολουθίες. Οι φοιτητές συμμετέχουν υποχρεωτικά στους χορούς των ψαλτών κατά την τέλεση των ακολουθιών.
  3. Η ξένη γλώσσα μπορεί να είναι κατ’ επιλογήν αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά εξετάζεται υποχρεωτικά και το προαγωγικό αποτέλεσμα αποτελεί πρόκριμα για τη λήψη του πτυχίου, χωρίς να υπολογίζεται στην τελική βαθμολογία και χωρίς διδακτικές μονάδες.
  4. Το σύνολο των διδακτικών μονάδων ανά εξάμηνο σπουδών ανέρχεται σε τριάντα(30).
  5. Οι φοιτητές συμμετέχουν υποχρεωτικά στη Χορωδία του Προγράμματος και σε όλες τις εκδηλώσεις της εντός και εκτός της Ακαδημίας.
  6. Σε κάθε επιλεγόμενο, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά, αντιστοιχούν δύο (2) διδακτικές μονάδες.
  7. Για να καταστεί πτυχιούχος ο φοιτητής του Προγράμματος Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής θα πρέπει να συγκεντρώσει διακόσιες σαράντα (240) διδακτικές μονάδες.
  8. Η πτυχιακή εργασία του Η΄ Εξαμήνου Σπουδών επιλέγεται από τους φοιτητές μεταξύ θεμάτων που ορίζονται από το διδακτικό προσωπικό στο τέλος του ΣΤ΄ Εξαμήνου Σπουδών και εκπονείται με την επίβλεψη οριζόμενου συμβούλου. Κατατίθεται από τις αρχές Μαΐου του Η΄ Εξαμήνου Σπουδών, ανεξάρτητα από την επιτυχή περαίωση όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, και εγκρίνεται μετά από σχετική εισήγηση του επιβλέποντος και επιτυχή υποστήριξη ενώπιον του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου.
  9. Για τα μαθήματα της ξένης γλώσσας (Αγγλικά) δεν ισχύει καμία απαλλαγή και για τα τέσσερα εξάμηνα σπουδών.