Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Γενικά

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Γενικά

Το Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής έχει οκτώ εξάμηνα σπουδών και πρόκειται για τμήμα, στο οποίο οι φοιτητές εκπαιδεύονται για την εκμάθηση της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Τέχνης. Οι υποψήφιοι, αγόρια και κορίτσια, απόφοιτοι Λυκείου, εισάγονται με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Μπορούν να δηλώσουν το Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, όσοι έχουν πρόσβαση στις Σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το μηχανογραφικό δελτίο των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Το Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής θα δεχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 εξήντα (60) φοιτητές.