Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Πρόγραμμα Εξετάσεων

Το πρόγραμμα εξετάσεων για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο είναι διαθέσιμο στις σχετικές ανακοινώσεις της γραμματείας