Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων για το τρέχoν εξάμηνο είναι διαθέσιμο στις σχετικές ανακοινώσεις της γραμματείας.