Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Γενικά

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Γενικά

Το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών έχει οκτώ εξάμηνα σπουδών. Οι υποψήφιοι, άρρενες μόνο, απόφοιτοι Λυκείου, εισάγονται με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Μπορούν να δηλώσουν το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, όσοι έχουν πρόσβαση στις Σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το μηχανογραφικό δελτίο των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών θα δεχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 εξήντα (60) φοιτητές.