Διοικητικό και λοιπό Προσωπικό

Διοικητικό και λοιπό Προσωπικό

Οι προβλεπόμενες από το Νόμο 3432/2006 εγκεκριμένες θέσεις Διοικητικού Προσωπικού (οι οποίες κατά νόμο ανήκουν στη Γραμματεία) της ΑΕΑ Βελλάς δεν έχουν ακόμη πληρωθεί.

Στην ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων υπηρετεί το παρακάτω προσωπικό:

  1. Ένα άτομο με οργανική θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
  2. Δύο άτομα με οργανική θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
  3. Δύο άτομα με οργανική θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
  4. Ένα άτομο με οργανική θέση κλάδου ΔΕ-07 Μαγείρων