Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

Το Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

  1. π. Σέργιος Μαρνέλος με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο».