Απεσπασμένο Διδακτικό Προσωπικό

Απεσπασμένο Διδακτικό Προσωπικό

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 έχουν αποσπασθεί οι κάτωθι προσοντούχοι καθηγητές από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, προκειμένου να διδάξουν στην ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων:

  1. Τριαντάφυλλος Σιούλης ΠΕ -01
  2. Χρήστος Μπαρτζόπουλος, κλ. ΠΕ-01
  3. Κωνσταντίνος Αναγνώστου, κλ. ΠΕ-16.01
  4. Κωνσταντίνα Μπάρμπα, κλ. ΠΕ-06