Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου 3432/2006 η ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων προσλαμβάνει κάθε ακαδημαϊκό έτος πέντε μέλη Εκτάκτου Διδακτικού Προσωπικού.

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 δεν έχουν χορηγηθεί κονδύλια για την πρόσληψη Εκτάκτου Διδακτικού Προσωπικού