Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό (ΔΠ) της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

  • Ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία».
  • Γιαννούλης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία εκκλησιαστικών εικαστικών τεχνών και αισθητικής της ορθόδοξης χριστιανικής τέχνης».
  • Γκάμας Απόστολος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές στην Πληροφορική».
  • Κουντούρης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία».
  • Λιάκος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο«Συστηματική Βυζαντινή Μουσικολογία».
  • Παναγόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Δογματική της Ορθόδοξης Εκκλησίας».
  • Ράπτη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο «Χριστιανική Παιδαγωγική και Κατηχητική».