Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό (ΔΠ) της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

  • Ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία».
  • Γιαννούλης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία εκκλησιαστικών εικαστικών τεχνών και αισθητικής της ορθόδοξης χριστιανικής τέχνης».
  • Γκάμας Απόστολος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές στην Πληροφορική».
  • Κουντούρης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία».
  • Παναγόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Δογματική της Ορθόδοξης Εκκλησίας».
  • Ράπτη Μαρία, Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο «Χριστιανική Παιδαγωγική και Κατηχητική».
  • π. Σέργιος Μαρνέλλος, Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο και Ποιμαντική της Εκκλησίας».
  • Ξυνάδας Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Βυζαντινή Μουσικολογία».