Εργαστήρια

Εργαστήρια

Στους χώρους του εκπαιδευτικού συγκροτήματος της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων λειτουργούν:

α) Εργαστήριο Πληροφορικής και για τα δύο Προγράμματα Σπουδών.

Υπεύθυνος του εργαστηρίου: Γκάμας Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

β) Εργαστήριο Θεωρίας και Πράξης Διδασκαλίας της Εκκλησιαστικής και Κοσμικής Μουσικής.

Υπεύθυνος του εργαστηρίου: Λιάκος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής.

Εκκρεμεί στο Υπουργείο Παιδείας, Δ.Β.Μ. και Θρησκευμάτων η έγκριση των παρακάτω εργαστηρίων:

  1. Μελέτης και έκδοσης ιερών κειμένων
  2. Καταγραφής, τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και μελέτης εκκλησιαστικών μνημείων Δυτικής Ελλάδος, Ιονίου και Αδριατικού χώρου
  3. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
  4. Μελέτης και έκδοσης μνημείων Βυζαντινής Μουσικής
  5. Εργαστήριο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας