Γραμματεία

Γραμματεία

Η Γραμματεία της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων, σύμφωνα με την εν ισχύϊ κείμενη νομοθεσία (Νόμος 3432/2006, άρθρο 18 κλπ.), προβλέπει 17 οργανικές θέσεις (μεταξύ των οποίων τέσσερις θέσεις ΠΕ διοικητικού και τέσσερις θέσεις ΤΕ, διοικητικού-οικονομικού προσωπικού, καθώς και θέσεις ΠΕ Βιβλιοθηκονόμου, Εφημερίου, Κλητήρος, Επιμελητών κ.ά.), οι οποίες δεν έχουν ακόμη πληρωθεί, διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες προκήρυξής τους, εκτός από τον διορισμό των παρακάτω:

  1. 1 θέση Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού.
  2. 2 θέσεις Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού.
  3. 2 θεσεις Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26530-41281 και 26530-41236

Φαξ: 26530-42160

e-mail: gram παπάκι aeavellas τελεία gr

Ώρες λειτουργίας 09:00~14:00 τις εργάσιμες ημέρες.