Αναβολή- Aναπλήρωση μαθημάτων Αν. Καθηγητού Γ. Δ. Παναγόπουλου.

Αναβολή- Aναπλήρωση μαθημάτων Αν. Καθηγητού Γ. Δ. Παναγόπουλου.

Ανακοινώνεται ότι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος .Δ. Παναγόπουλος δεν θα πραγματοποιήσει την διδασκαλία των μαθήματών την Τετάρτη 4/5 και την Πέμπτη 5/5. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν ως ακολούθως:

Τετάρτη 11/5, 15.00-18.00 Ηθική

Τετάρτη18 Μαΐου,  15.00-16.30 Ηθική και 16.30 – 18.00 Δογματική ΙΙ

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Μαθημάτων, Ανακοινώσεις Μαθημάτων. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.