Διεξαγωγή Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδ. έτους 2021-2022.

Διεξαγωγή Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδ. έτους 2021-2022.

Στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων οι κατατακτήριες εξετάσεις όλων των μαθημάτων, τόσο για το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, όσο και για το Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, θα διεξαχθούν στην έδρα της Ακαδημίας τη.Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ.

Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να προσέλθουν. μισή ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων και να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο (π.χ. διαβατήριο), προκειμένου να εξακριβωθεί και να πιστοποιηθεί η ταυτότητά τους.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας  έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως ισχύουν.

Γίνεται γνωστό ότι σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία, που θα διεξάγεται με φυσική παρουσία εντός της Ακαδημίας, θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, που πληρούν υποχρεωτικά μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID -19, ή

β) Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό. COVID -19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID -19, ή

γ) Έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID -19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος, κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) Έχουν  διαγνωσθεί αρνητικοί στον εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID -19 είτε με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR), είτε με εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου  κορωνοϊού COVID -19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα, που θα συμμετέχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα πρέπει προηγουμένως να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “edupass. gov. gr”, είτε με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxisnet, είτε με τη χρήση των κωδικών των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων. Και να δηλώσουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους (ως επισκέπτες ) στους χώρους της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς.

Τέλος επισημαίνεται ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλα τα φυσικά πρόσωπα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους της Σχολής, που παρατηρείται συνωστισμός.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Α.Σ.. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.