Παρουσίαση Πτυχιακής εργασίας (Μέσω Τηλεδιάσκεψής)

Παρουσίαση Πτυχιακής εργασίας (Μέσω Τηλεδιάσκεψής)

Την Δευτέρα  08 Νοεμβρίου 2021, στις 12:30μ.μ στην εικονική αίθουσα του 3ου έτους, του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών, ο φοιτητής του Προγράμματος  Ιερατικών Σπουδών, Μποχατζιάρ Ευάγγελος  θα παρουσιάσει την πτυχιακή του εργασία με τίτλο: «Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΝΑΣΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ».

Επιβλέπων: Δημήτριος Γιαννούλης , Αναπληρωτής Καθηγητής

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Α.Σ.. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.