ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι τα μαθήματα του Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ εξαμήνου θα εξεταστούν από τον κ. Χ. Μπαρτζόπουλο την Τρίτη 21/9/2021 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα 1ου έτους Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, ενώ τα μαθήματα του Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄ εξαμήνου την Τετάρτη 22/9/2021 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα 1ου έτους Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Εξετάσεων. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.