Πρόσκληση Μετάταξης Εκπαιδευτικών σε κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

Πρόσκληση μετάταξης Εκπαιδευτικών σε κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων καλεί μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της Α/βαθιάς και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017), να υποβάλουν, μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, στη Γραμματεία της Ακαδημίας ή ταχυδρομικώς (Ι. Μονή – Σχολή Βελλάς, Τ.Θ. 1144, 45001, Ιωάννινα) ή μέσω e-mail (contact@aeavellas.gr) αίτηση μετάταξης σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), κατά προτίμηση στα γνωστικά αντικείμενα ή στις γνωστικές περιοχές, που ακολουθούν:

ΚλασικήΦιλολογία (Αρχαία Ελληνικά – Λατινικά- Φιλοσοφία)

• Βιβλική Θεολογία (Παλαιά Διαθήκη • Καινή Διαθήκη)

• Πατρολογία – Χριστιανική Γραμματεία

• Θέματα Λειτουργικής- Ποιμαντικής Θεολογίας

• Ιστορική Βυζαντινή Μουσικολογία

• Ιστορική Ευρωπαϊκή Μουσικολογία

• Εθνομουσικολογία και Ελληνική Δημοτική Μουσική

• Διδασκαλία Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής

• Διδασκαλία Ευρωπαϊκής Μουσικής

• Διδασκαλία Ελληνικής παραδοσιακής Μουσικής (οργανοχρησία,

οργανολογία).

• Αγγλικά

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση Μετάταξης στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων

2) Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει λίστα δημοσιευμένου έργου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα παραπάνω αντικείμενα.

3) Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος με ίδιο ή συναφές με τα άνω γνωστικά αντικείμενα.

4) Αποδεικτικά διετούς, μετά τη λήψη του διδακτορικού, εκπαιδευτικής εμπειρίας ή εμπειρίας σε  εργαστηριακό/εφαρμοσμένο/διδακτικό έργο ή/και αναγνωρισμένου επαγγελματικού/ερευνητικού έργου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή/και τουλάχιστον διετούς σχετικής εργασίας σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.