Καθομολόγηση αποφοίτων, 7 Δεκεμβρίου 2020

Καθομολόγηση αποφοίτων, 7 Δεκεμβρίου 2020

Αγαπητοί φοιτητές,

 Στην προσπάθεια για κανονικότητα λειτουργίας σε συνθήκες πανδημίας Covid-19, η ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων αποφάσισε την πραγματοποίηση διαδικτυακής τελετής Απονομής Πτυχίων και Καθομολόγησης των υποψηφίων πτυχιούχων των δύο Προγραμμάτων σπουδών, την Δευτέρα 7η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:30 μ.μ.
Περισσότερες πληροφορείς για την παρακολούθηση της διαδικτυακής τελετής θα βρείτε σε επόμενη ανακοίνωσή μας.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.