Προκήρυξη θέσης εποχικού υπάλληλου, κλάδου ΔΕ Επιμελητών/Φυλάκων.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Θ Ε Σ Η Σ

Η Περιφερειακή Εκκλησιαστική Εστία Βελλάς της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, προκειμένου να προσλάβει έναν (01) εποχικό υπάλληλο, κλάδου ΔΕ Επιμελητών/Φυλάκων με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
προκηρύσσει
μία (01) θέση για την παραπάνω ειδικότητα με εβδομαδιαία απασχόληση ως εξής:
Παρασκευή, ώρες:15:00 – 22:00
Σάββατο, ώρες:10:00 – 19:00
Κυριακή, ώρες: 10:00 – 19:00
Δευτέρα, ώρες: 06:00 – 09:00
και με καθήκοντα τη φύλαξη και την ασφάλεια του χώρου και των διαμενόντων οικοτρόφων φοιτητών – μαθητών, μετά το πέρας των εβδομαδιαίων μαθημάτων τους.
Η διάρκεια της συμβάσεως είναι: από την ημέρα της επιλογής του υπαλλήλου μέχρι τις 22-06-2021.
Τίθεται υπόψη των ενδιαφερομένων ότι στον προσληφθησόμενο υπάλληλο η Εστία Βελλάς θα προσφέρει δωρεάν τροφή και στέγη προς διευκόλυνση των καθηκόντων του.
Προϋποθέσεις υποψηφίων

 1. Να έχουν ηλικία μέχρι 45 ετών
 2. Να είναι άνεργοι
 3. Να είναι απόφοιτοι Βελλάς
 4. Να έχουν προηγούμενη εμπειρία στη συγκεκριμένη Εστία
 5. Να έχουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και
 6. Οτιδήποτε άλλο στοιχείο ή προσόν που συνάδει με το αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας και συνεπικουρεί στην επιτυχή άσκηση των
  καθηκόντων του Φύλακα / Επιμελητή (π.χ. πιστοποίηση σε θέματα πρώτων βοηθειών κλπ).
  Κατάθεση αιτήσεων
  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στο γραφείο του Προέδρου της Περιφερειακής Εστίας Βελλάς, πρωτοπρεσβυτέρου π. Λάμπρου Τσιάρα (Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων), με την ένδειξη: Υπόψιν πρωτ. Λάμπρου Τσιάρα για την θέση Επιμελητή /Φύλακα της Π.Ε.Ε Βελλάς, μέχρι την
  Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 (τηλ. επικοινωνίας 2651026397)
  ώρες 10:00-12:00.
  Η Επιτροπή της Εστίας θα συνέλθει αμέσως μετά και ώρα 13:00, προκειμένου να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και να εκλέξει τον κατάλληλο.
  Το αποτέλεσμα της συνεδριάσεως με το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που θα προκριθεί να υπογράψει τη σύμβαση, θα αναρτηθεί αυθημερόν στην Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων και στη Σχολή Βελλάς.
  Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, δύνανται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις επί του αποτελέσματος μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι, στην Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων (Γραμματεία).
  Με την εκπνοή της προθεσμίας αυτής (ώρα 13:00) η Επιτροπή θα εξετάσει τις τυχόν ενστάσεις και θα γίνει η ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος.
  Για την Επιτροπή
  της Περιφερειακής Εκκλησιαστικής Εστίας Βελλάς
  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων
  Ο Πρόεδρος
  Πρωτ. Λάμπρος Τσιάρας
Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Γενικές Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.