Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου Ακαδ. έτους 2019-2020

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου Ακαδ. έτους 2019-2020

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

16/9 Τετάρτη      κ. Ράπτη Μ.

                              κ. Παπάς (Λατινικά Α΄ και Αρχαία Ελληνικά Β΄εξαμ.(κ) απόγευμα)

17/9 Πέμπτη        κ. Παναγόπουλος  Γ.

18/9 Παρασκευή κ. Παναγόπουλος Γ.

                                κ. Σιούλης Τ.

19/9 Σάββατο       ……………………………

20/9 Κυριακή       ……………………………

21/9 Δευτέρα       Σεβ. Κεφαλληνίας Δημήτριος

                                κ. Γιαννούλης Δ.

22/9 Τρίτη            Σεβ. Κεφαλληνίας Δημήτριος

                               κ. Γιαννούλης Δ.

23/9 Τετάρτη       κ. Κουντούρης Γ.

                               κ. Γκάμας Α.

24/9 Πέμπτη        κ. Κουντούρης Γ.

                                κ. Γκάμας Α.

25/9 Παρασκευή κ. Ράπτη Μ.

                                κ. Μπάρμπα  Κ.[Αγγλικά Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ εξαμ. (κ)]

26/9 Σάββατο       …………………………………

27/9 Κυριακή       ………………………………….

28/9 Δευτέρα       π. Σέργιος  Μαρνέλλος

29/9 Τρίτη             π. Σέργιος Μαρνέλλος

30/9 Τετάρτη        κ. Καρακάσης  Ε.(Αρχαία Ελληνικά Α΄ εξαμ. (κ) και Κοινωνιολογία   

                                του Χριστιανισμού Δ΄ εξαμ.)

                                κ. Σιούλης

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής

16/9 Τετάρτη       κ. Λιάκος

                               κ. Παπάς (Αρχαία Ελληνικά Β΄εξαμ.) απόγευμα

17/9 Πέμπτη         κ. Λιάκος

                                κ. Παναγόπουλος (Δογματική Ι)

18/9 Παρασκευή κ. Λιάκος

                                κ. Σιούλης (Χριστιανική Γραμματεία Α΄εξαμ)

19/9 Σάββατο       ……………………………

20/9 Κυριακή       ……………………………

21/9 Δευτέρα       κ. Αναγνώστου

                               Σεβ. Κεφαλληνίας (Ιστορία Χριστιανικής Λατρείας Γ΄ εξαμ.)

                               κ. Γιαννούλης (Ερμηνεία Π. Δ. Β΄ εξαμ., Χριστιανική Τέχνη ΣΤ΄ εξ.)

22/9 Τρίτη           κ. Αναγνώστου

                              Σεβ. Κεφαλληνίας  Δημήτριος (Τελετουργική, Υμνολογία ΣΤ΄ εξαμ,   

                              Εκκλησιαστική εθιμοτυπία Η΄ εξαμ.)                          

23/9 Τετάρτη      κ. Mπαρτζόπουλος  Χ.

                              κ. Γκάμας (Πληροφορική και Μουσική Ζ΄ εξαμ.)

24/9 Πέμπτη       κ. Μπαρτζόπουλος  Χ.

                              κ. Κουντούρης Γ. (Δογματική ΙΙ και Ερμηνεία Λατρευτικών και  

                              υμνολογικών κειμένων του Η΄ εξαμ.)

25/9 Παρασκευή κ. Ράπτη Μ.(Ερμηνεία Κ. Δ. Β΄ εξαμ. )

                               κ. Μπάρμπα Κ.(Αγγλικά Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ εξαμ. )

26/9 Σάββατο       …………………………………

27/9 Κυριακή       ………………………………….

28/9 Δευτέρα       π. Σέργιος  Μαρνέλλος(Τυπικό Ορθόδοξης Λατρείας Ε΄ εξαμ.)

29/9 Τρίτη           …………………………………..

30/9 Τετάρτη       κ. Καρακάσης  Ε.(Αρχαία Ελληνικά Α΄ εξαμ.)

                               κ. Σιούλης Χ. ( Χριστιανική Γραμματολογία ΙΙ Δ΄ εξαμ. και Αγιολογία

                               ΣΤ΄ εξαμ)

Σημ.1.:Ενημέρωση για τα συγκεκριμένα μαθήματα κάθε ημέρας εξέτασης θα υπάρξει σε επόμενες ανακοινώσεις

Σημ.2.: Ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, λόγω της πανδημίας, θα αποφασισθεί και θα ανακοινωθεί το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου.

Καλό καλοκαίρι

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις Γραμματείας, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Εξετάσεων. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.