Στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2019-2020 – Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση του.

Στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2019-2020 – Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση του.

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2019-2020

παρατείνεται  μέχρι τις 29 Ιουλίου 2020.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.