Σχετικά με την εξ’ αποστάσεως προφορική εξέταση ένας προς έναν

Στην εξ’ αποστάσεως προφορική εξέταση ένας προς έναν όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνδεθούν αρχικά στην αντίστοιχη Εικονική Αίθουσα Διδασκαλίας την ώρα έναρξης της εξέτασης ώστε ο εξεταστής να καταγράψει τους προς εξέταση φοιτητές και στην συνέχεια να προχωρήσει στην κλήση των φοιτητών έναν προς έναν.
Κατά την πραγματοποίηση των εξ’ αποστάσεως προφορικών εξετάσεων (τόσο ομαδική όσο και ένας προς έναν), παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να συνδέονται στην αντίστοιχη Εικονική Αίθουσα Διδασκαλίας τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης ώστε να υπάρχει χρόνος για την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών προβλημάτων.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.