Πρόσκληση Μετάταξης Εκπαιδευτικών σε Κατηγορία ΕΔΙΠ

Πρόσκληση Μετάταξης Εκπαιδευτικών σε Κατηγορία ΕΔΙΠ

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Α.Σ., Γενικές Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.