Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων ακαδ. έτους 2019-2020.

Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων ακαδ. έτους 2019-2020.

Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων( πρακτ.53/20-1-2020) ορίζει ως επιτυχόντες μετά από τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακδ. έτους 2019-2020 για το πρόγραμμα των Ιερατικών Σπουδών τον :

1) Μπέλλο Δημήτριο του Σπυρίδωνα

και  για το Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής την:

1) Γκουδίνα Αναστασία του  Γεωργίου

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν στην Γραμματεία της σχολής τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση εγγραφής

Β)Φωτογραφίες, δυο(2)

Γ)Αποδεικτικό του Α.Μ.Κ.Α 

Δ)Δήλωση μη εγγραφής σε άλλη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης   

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την Γραμματεία της σχολής 

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Α.Σ., Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.