Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019, του κ. Σιούλη Τριαντάφυλλου

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019, του κ. Σιούλη Τριαντάφυλλου

Ο κ. Σιούλης θα εξετάσει τα μαθήματα του τις παρακάτω ημερομηνίες :

26/9/2019

Εκκλησιαστική Γραμματολογία Ι

Εκκλησιαστική Γραμματολογία ΙΙΙ

Ιεραποστολική

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Ιερές Ακολουθίες (Χειμερινό Α εξάμηνο)

27/9/2019

Εκκλησιαστική Γραμματολογία ΙΙ

Ιστορία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας

Ιερές Ακολουθίες (Εαρινό ΣΤ και Η εξάμηνο)

Αγιολογία

Βιοηθική

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.