Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019, του κ. Γκάμα Απόστολου.

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019, του κ. Γκάμα Απόστολου.

O κ. Απόστολος Γκάμας θα εξετάσει τα μαθήματά του ως εξής:

16-9-2019

1. Εισαγωγή στην Πληροφορική (και τα 2 τμήματα) 2. Λογιστική 3. Μουσική και Πληροφορική

20-9-2019

1. Μηχανογραφημένη Λογιστική

2. Βάσεις Δεδομένων

3. Επιστημονική Μεθοδολογία και Τεχνογραφία 4. Η Πληροφορική στην Ποιμαντική πράξη

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.