Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019 του Αν.Καθηγητή Γ.Δ. Παναγόπουλου

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019 του Αν.Καθηγητή Γ.Δ. Παναγόπουλου

Ο Αν. Καθηγητής Γ. Δ. Παναγόπουλος θα εξετάσει τα μαθήματά του κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2019 ως εξής:

Τρίτη 17/9

Εισαγωγή στη Δογματική

Ηθική

Σύγχρονα ηθικά προβλήματα

Διαχριστιανικοί διάλογοι

Τετάρτη 18/9

Ιστορία δυτικής θεολογίας

Δογματική Ι

Δογματική ΙΙ

Χριστινιακή φιλοσοφία

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.