Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων ακαδ. έτους 2018-2019.

Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων( πρακτ. 32/8-1-2019) ορίζει ως επιτυχόντες μετά από τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακδ. έτους 2018-2019 για το πρόγραμμα των Ιερατικών Σπουδών τους :

1) Αλεξίου Μιχαήλ του Χρύσανθου

2) Αναγνώστου Παναγιώτη του Κωνσταντίνου

3) Ράπτη Κωνσταντίνο του Αθανασίου

και  για το Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής τους:

1) Κατσάνου Αναστασία του  Ιωάννη

2) Τάσση Μιχαήλ του Γεωργίου

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν στην Γραμματεία της σχολής τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση εγγραφής

Β)Φωτογραφίες, δυο(2)

Γ)Αποδεικτικό του Α.Μ.Κ.Α   

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την Γραμματεία της σχολής 

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Α.Σ., Ανακοινώσεις Γραμματείας. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.