Παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών

Παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών.

“Ανακοινώνεται στους φοιτητές και των δύο Προγραμμάτων Σπουδών ότι η παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών θα γίνεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου, ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα Καθηγητή για τον καθορισμό της ημέρας και της ώρας της παρουσίασης”.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Μαθημάτων, Ανακοινώσεις Μαθημάτων, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.