Αρχείο κατηγορίας Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής

Μαθήματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020, κ. Απόστολος Γκάμας

Μαθήματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020, κ. Απόστολος Γκάμας

O κ. Απόστολος Γκάμας θα εξετάσει τα μαθήματά του ως εξής:

23-9-2020

1. Εισαγωγή στην Πληροφορική (και τα 2 τμήματα)

2. Λογιστική

3. Μουσική και Πληροφορική

24-9-2020

1. Μηχανογραφημένη Λογιστική

2. Βάσεις Δεδομένων

3. Επιστημονική Μεθοδολογία και Τεχνογραφία 4. Η Πληροφορική στην Ποιμαντική πράξη

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Πρόγραμμα Μαθημάτων, Πρόγραμμα Μαθημάτων | Σχολιάστε

Μαθήματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020, Αν. Καθηγητής Γεώργιος Δ. Παναγόπουλος

Μαθήματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020, Αν. Καθηγητής Γεώργιος Δ. Παναγόπουλος

Ο Αν. Καθηγητής Γεώργιος Δ. Παναγόπουλος θα εξετάσεις τα μαθήματά του ως ακολούθως:

Πέμπτη 17/9:  Δογματική Ι (κοινό) , Εισαγωγή στην ΠΔ, Χριστιανική Φιλοσοφία

Παρασκευή 18/9: Εισαγωγή στην Δογματική, Ιστορία Ορθόδοξης Θεολογίας, Ηθική, Σύγχρονα Ηθικά προβλήματα

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Πρόγραμμα Μαθημάτων, Πρόγραμμα Μαθημάτων | Σχολιάστε

Μαθήματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020, π. Σεργίου Μαρνέλλου

Μαθήματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020, π. Σεργίου Μαρνέλλου

Πρόγραμμα εξετάσεων π. Σεργίου Μαρνέλλου

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/9/2020

1. Ιερές Ακολουθίες (γ΄ εξάμηνο-Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών)

2. Αρχαία και σύγχρονα θρησκεύματα (γ΄ εξάμηνο-Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών)

3. Τυπικό Ορθόδοξης Λατρείας (ε΄ εξάμηνο-Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών  και Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής)

4. Ιερές Ακολουθίες (ε΄ εξάμηνο-Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών)

5. Αγιολογία και Χριστιανικό Εορτολόγιο (ζ΄ εξάμηνο-Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών)

6. Οργάνωση και Διοίκηση Μητροπόλεων και Ενοριών… (η΄ εξάμηνο-Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών)

ΤΡΙΤΗ 29/9/2020

1. Ιερές Ακολουθίες (β΄ εξάμηνο-Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών) 

2. Κανονικό Δίκαιο (δ΄ εξάμηνο-Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών)

3. Σύγχρονες αιρέσεις… (δ΄ εξάμηνο-Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών)

4. Ορθόδοξος Μοναχισμός (ε΄ εξάμηνο-Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών)

5. Εκκλησιαστικό Δίκαιο (ε΄ εξάμηνο-Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών)

6. Η Μητρόπολη και η Ενορία στην Ιστορία και στο παρόν (η΄ εξάμηνο-Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών)

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Πρόγραμμα Μαθημάτων, Πρόγραμμα Μαθημάτων | Σχολιάστε

Μαθήματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020, κ. Δημητρίου Γιαννούλη

Μαθήματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020, κ. Δημητρίου Γιαννούλη

Ο κ. Γιαννούλης θα εξετάσει  το Σεπτέμβριο τα μαθήματά του ως εξής:

Δευτέρα 21/9    1. Θεολογική και Κοσμολογική ερμηνεία της Γένεσης και ερμηνεία   

                                 λειτουργικών περικοπών Παλαιάς Διαθήκης Β΄ εξαμ.

                             2. Ιστορία της Δυτικής Θεολογίας ΣΤ΄ εξαμ.

                             3. Αισθητική της Ορθόδοξης Χριστιανικής Τέχνης (κ) Η΄ εξαμ. Ιερατικών

                                  Σπουδών και ΣΤ΄εξαμ. Εκκλησιαστικής Μουσικής  

Τρίτη 22/9          1. Θεολογία της Λατρείας Δ΄ εξάμ.

                             2. Ποιμαντική Θεολογία ΣΤ΄ εξαμ.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις Γραμματείας, Ανακοινώσεις Μαθημάτων, Ανακοινώσεις Μαθημάτων, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Εξετάσεων | Σχολιάστε

Μαθήματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020, κ. Γεώργιου Κουντούρη

Μαθήματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020, κ. Γεώργιου Κουντούρη

Ο κ. Κουντούρης θα εξετάσει  το Σεπτέμβριο τα μαθήματά του ως εξής:

Τετάρτη 23/9  1. Ιστορία Ζωής και Διοικήσεως Εκκλησίας Α΄ και Β΄ εξαμήνων

                        2. Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη Α΄ εξαμήνου

                        3. Ιστορία Ορθοδόξων Εκκλησιών Νοτ. και Ανατ. Ευρώπης Β΄ εξαμ.

                        4. Ιστορία Ζωής και Διοικήσεως Εκκλησίας Ελλάδος Δ΄ εξαμ.

                        5. Πενταρχία των Πατριαρχών Ε΄εξαμ.

Πέμπτη 24/9   1. Εξομολογητική Ζ΄ εξαμ.

                        2. Ερμηνεία Λατρευτικών και υμνολογικών κειμένων Η΄ εξαμ. (κ)

                        3. Δογματική ΙΙ Η΄εξαμ. (κ)

                        4. Ιερές Ακολουθίες

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις Γραμματείας, Ανακοινώσεις Μαθημάτων, Ανακοινώσεις Μαθημάτων, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Εξετάσεων | Σχολιάστε

Μαθήματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020, κ. Μαρίας Ράπτη

Μαθήματα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020, κ. Μαρίας Ράπτη

Η κ. Ράπτη θα εξετάσει  το Σεπτέμβριο τα μαθήματά της ως εξής:

Τετάρτη 16/9:    1. Ποιμαντική Ψυχολογία Ε΄εξαμ., 

                         2. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Α΄εαμ.

                          3. Θεολογία της Οικολογίας Η΄εξαμ.

Παρασκευή 25/9 :   1. Χριστιανική Παιδαγωγική Δ΄εξαμ.

                                2. Ψυχολογία της Θρησκείας Ζ΄εξαμ. και

                                3. Ερμηνεία Κ. Διαθήκης Β΄εξαμ.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις Γραμματείας, Ανακοινώσεις Μαθημάτων, Ανακοινώσεις Μαθημάτων, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Εξετάσεων | Σχολιάστε

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου Ακαδ. έτους 2019-2020

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου Ακαδ. έτους 2019-2020

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

16/9 Τετάρτη      κ. Ράπτη Μ.

                              κ. Παπάς (Λατινικά Α΄ και Αρχαία Ελληνικά Β΄εξαμ.(κ) απόγευμα)

17/9 Πέμπτη        κ. Παναγόπουλος  Γ.

18/9 Παρασκευή κ. Παναγόπουλος Γ.

                                κ. Σιούλης Τ.

19/9 Σάββατο       ……………………………

20/9 Κυριακή       ……………………………

21/9 Δευτέρα       Σεβ. Κεφαλληνίας Δημήτριος

                                κ. Γιαννούλης Δ.

22/9 Τρίτη            Σεβ. Κεφαλληνίας Δημήτριος

                               κ. Γιαννούλης Δ.

23/9 Τετάρτη       κ. Κουντούρης Γ.

                               κ. Γκάμας Α.

24/9 Πέμπτη        κ. Κουντούρης Γ.

                                κ. Γκάμας Α.

25/9 Παρασκευή κ. Ράπτη Μ.

                                κ. Μπάρμπα  Κ.[Αγγλικά Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ εξαμ. (κ)]

26/9 Σάββατο       …………………………………

27/9 Κυριακή       ………………………………….

28/9 Δευτέρα       π. Σέργιος  Μαρνέλλος

29/9 Τρίτη             π. Σέργιος Μαρνέλλος

30/9 Τετάρτη        κ. Καρακάσης  Ε.(Αρχαία Ελληνικά Α΄ εξαμ. (κ) και Κοινωνιολογία   

                                του Χριστιανισμού Δ΄ εξαμ.)

                                κ. Σιούλης

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής

16/9 Τετάρτη       κ. Λιάκος

                               κ. Παπάς (Αρχαία Ελληνικά Β΄εξαμ.) απόγευμα

17/9 Πέμπτη         κ. Λιάκος

                                κ. Παναγόπουλος (Δογματική Ι)

18/9 Παρασκευή κ. Λιάκος

                                κ. Σιούλης (Χριστιανική Γραμματεία Α΄εξαμ)

19/9 Σάββατο       ……………………………

20/9 Κυριακή       ……………………………

21/9 Δευτέρα       κ. Αναγνώστου

                               Σεβ. Κεφαλληνίας (Ιστορία Χριστιανικής Λατρείας Γ΄ εξαμ.)

                               κ. Γιαννούλης (Ερμηνεία Π. Δ. Β΄ εξαμ., Χριστιανική Τέχνη ΣΤ΄ εξ.)

22/9 Τρίτη           κ. Αναγνώστου

                              Σεβ. Κεφαλληνίας  Δημήτριος (Τελετουργική, Υμνολογία ΣΤ΄ εξαμ,   

                              Εκκλησιαστική εθιμοτυπία Η΄ εξαμ.)                          

23/9 Τετάρτη      κ. Mπαρτζόπουλος  Χ.

                              κ. Γκάμας (Πληροφορική και Μουσική Ζ΄ εξαμ.)

24/9 Πέμπτη       κ. Μπαρτζόπουλος  Χ.

                              κ. Κουντούρης Γ. (Δογματική ΙΙ και Ερμηνεία Λατρευτικών και  

                              υμνολογικών κειμένων του Η΄ εξαμ.)

25/9 Παρασκευή κ. Ράπτη Μ.(Ερμηνεία Κ. Δ. Β΄ εξαμ. )

                               κ. Μπάρμπα Κ.(Αγγλικά Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ εξαμ. )

26/9 Σάββατο       …………………………………

27/9 Κυριακή       ………………………………….

28/9 Δευτέρα       π. Σέργιος  Μαρνέλλος(Τυπικό Ορθόδοξης Λατρείας Ε΄ εξαμ.)

29/9 Τρίτη           …………………………………..

30/9 Τετάρτη       κ. Καρακάσης  Ε.(Αρχαία Ελληνικά Α΄ εξαμ.)

                               κ. Σιούλης Χ. ( Χριστιανική Γραμματολογία ΙΙ Δ΄ εξαμ. και Αγιολογία

                               ΣΤ΄ εξαμ)

Σημ.1.:Ενημέρωση για τα συγκεκριμένα μαθήματα κάθε ημέρας εξέτασης θα υπάρξει σε επόμενες ανακοινώσεις

Σημ.2.: Ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, λόγω της πανδημίας, θα αποφασισθεί και θα ανακοινωθεί το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου.

Καλό καλοκαίρι

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις Γραμματείας, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Εξετάσεων | Σχολιάστε

Ανάρτηση βαθμολογίας εξεταστικής Ιουνίου 2020

Ανάρτηση βαθμολογίας εξεταστικής Ιουνίου 2020

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές των Προγραμμάτων της ΑΕΑ Βελλάς ότι αναρτήθηκε η βαθμολογία της εξεταστικής του Ιουνίου 2020. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η βαθμολογία στα μαθήματα που δίδαξε ο κ. Καρακάσης θα ανακοινωθεί περί τα τέλη Αυγούστου.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις Γραμματείας, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Σχολιάστε

Σχετικά με την εξ’ αποστάσεως προφορική εξέταση ένας προς έναν

Στην εξ’ αποστάσεως προφορική εξέταση ένας προς έναν όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνδεθούν αρχικά στην αντίστοιχη Εικονική Αίθουσα Διδασκαλίας την ώρα έναρξης της εξέτασης ώστε ο εξεταστής να καταγράψει τους προς εξέταση φοιτητές και στην συνέχεια να προχωρήσει στην κλήση των φοιτητών έναν προς έναν.
Κατά την πραγματοποίηση των εξ’ αποστάσεως προφορικών εξετάσεων (τόσο ομαδική όσο και ένας προς έναν), παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να συνδέονται στην αντίστοιχη Εικονική Αίθουσα Διδασκαλίας τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης ώστε να υπάρχει χρόνος για την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών προβλημάτων.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Σχολιάστε

Σύνδεσμοι σε εικονικές αίθουσες

Ως προληπτικό μέτρο για την απρόσκοπτη πρόσβαση στις Εικονικές Αίθουσες Διδασκαλίας κατά την διάρκεια των εξετάσεων, προτείνεται όλοι οι συμμετέχοντες να “κατεβάσουν” τοπικά τον Η/Υ ή/και στο έξυπνο κινητό τους το παρακάτω αρχείο το οποίο περιλαμβάνει συνδέσμους σε όλες τις Εικονικές Αίθουσες Διδασκαλίας της Α.Ε.Α. Βελλάς:

Κατά την διάρκεια των εξετάσεων εάν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Α.Ε.Α. Βελλάς για οποιοδήποτε λόγο, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συνδεθούν στις Εικονικές Αίθουσες Διδασκαλίας χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους στο παραπάνω αρχείο.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Σχολιάστε