Αρχείο κατηγορίας Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, κατά την Συνεδρίαση της 29ης Μάϊου 2020, λαμβάνοντας υπ’ όψη το τρέχον νομικό πλαίσιο, όπως και τις επικρατούσες υγειονομικές συνθήκες, προχώρησε με πρωταρχικό στόχο την προστασία της υγείας των φοιτητών και φοιτητριών της Ακαδημίας μας, καθώς και την επιτυχή περάτωση του Εαρινού Εξαμήνου στον καθορισμό του τρόπου και των μέσων διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για τα δύο Προγράμματα Σπουδών της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων.
Το ακριβές κείμενο στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς οι διαδικασίες και οι όροι συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις έχει αναρτηθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ : ΩΤΩΑ46Ψ8ΝΧ-7ΝΘ) με τίτλο «Καθορισμός τρόπου και μέσων διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 στα Προγράμματα Σπουδών της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων» και είναι διαθέσιμο και στον παρακάτω σύνδεσμο:

Η ΜΕΛΕΤΗ, ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΘΕΛΗΣΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ.
Έτσι, η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ μετά την υπογραφή και την αποστολή στην Γραμματεία της Ακαδημίας (contact@aeavellas.gr) της ακόλουθης φόρμας ΔΗΛΩΣΗΣ – ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ το αργότερο έως την 6η Ιουνίου 2020:

Η μη συμπλήρωση εκ των προτέρων της ΔΗΛΩΣΗΣ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοχής του φοιτητή στις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις.
Τονίζεται ότι για την επί του πρακτέου επίλυση τυχόν αποριών, την Παρασκευή 05/06/2020 και ώρα 09:00 στην Εικονική Αίθουσα του 1ου Έτους του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική Προσομοίωση των Διαδικασιών των Εξετάσεων με συμμετοχή και όποιων φοιτητών επιθυμούν.
Tο Πρόγραμμα των Εξετάσεων Ιουνίου (Καθηγητής, Μάθημα, Ώρα Εξέτασης, Τρόπος Εξέτασης) έχει ως ακολούθως:

Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με την Γραμματεία της Ακαδημίας,
είτε τηλεφωνικά, αποκλειστικά μεταξύ των ωρών 10:00 – 12:00 (τηλ. 26530-41281 και 26530-41236), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (contact@aeavellas.gr).

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Α.Σ., Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Σχολιάστε

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2020

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2020

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 -Ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων .

Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 -Ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Βελλά 25/05/2020

         Από την Γραμματεία της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων ανακοινούται ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Φ.2/194545/Β3/18-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας το οποίο αντικαταστάθηκε από την Υ.Α 92983/Ζ1/11-06-2015 και με την με αριθ. πρωτ. Φ.1/192329/Β3/13-12-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διαδικασία Κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. αρ. 3185, τ. Β΄, 16-12-2013), οι κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα διενεργηθούν ως εξής:

Α) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 3 της ανωτέρω Υ.Α. είναι τα εξής:  α) Αίτηση του ενδιαφερομένου

 β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

γ) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους θα γίνεται από 02/11/2020 έως και 16/11/2020 στη Γραμματεία της Ακαδημίας από 09:00 π.μ. έως και 13:30 μ.μ.

Β) ΥΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τρία (03) για το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών της Ακαδημίας και ορίζονται ως εξής:

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών:

1) Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. Ύλη: Ιωάννη Καραβιδόπουλου, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 104 – 110, 113 – 194, 209 – 228. 2) Υμνολογία και Υμνογραφία. Ύλη: Κωνσταντίνου Μητσάκη, Βυζαντινή Υμνογραφία από την Εποχή της Καινής Διαθήκης έως και την Εικονομαχία, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1986, σελίδες 39 – 106, 171 – 353. 3) Ερμηνεία Καινής Διαθήκης. Ύλη: Παναγιώτη Τρεμπέλα, Υπόμνημα εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, έκδοσις δευτέρα Αδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», Αθήναι 1995. Κεφάλαιο Α΄ έως και Θ΄ Στίχ. 50 και Κεφάλαιο ΙΘ΄ έως και ΚΔ΄. (Κείμενο – Νεοελληνική Απόδοση – Σχολιασμός – Γραμματικές Παρατηρήσεις).

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής:

1) Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία. Ύλη: Γρηγορίου Θ. Στάθη, Οι Αναγραμματισμοί και τα Μαθήματα της Βυζαντινής Μελοποιίας, Εκδόσεις Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας, Αθήνα 2006, σελ. 1 – 133. 2) Υμνολογία και Υμνογραφία. Ύλη: Κωνσταντίνου Μητσάκη, Βυζαντινή Υμνογραφία, από την Εποχή της Καινής Διαθήκης έως και την Εικονομαχία, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1986, σελίδες 39 – 106 και 171 – 353. 3) Θεωρία και Πράξη Ι. Ύλη: Δ. Παναγιωτόπουλου, Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ». Μέρος Γ΄: Οι οκτώ ήχοι της Βυζαντινής Μουσικής, σελίδες 172 – 238.

        Από τη Γραμματεία της Ακαδημίας

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Σχολιάστε

Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2020

«Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2020 εν μέσω Πανδημίας SARS-CoV-2 (Covid-19).

Αναφορικά με το Πρόγραμμα Εξετάσεων του Εαρινού Εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-2020, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων αποφάσισε ότι μετά την περάτωση της διδασκαλίας των μαθημάτων (4/6/2020), οι εν λόγω εξετάσεις να διεξαχθούν εξ αποστάσεως με ημερομηνία έναρξης την 10η Ιουνίου 2020 και ολοκλήρωσης το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου.

Ο ακριβής τρόπος εξέτασης (σύγχρονη διαδικτυακή (Microsoft Teams), φροντιστηριακές εργασίες ή και συνδυασμός αυτών) θα καθοριστεί σε επόμενο στάδιο.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Α.Σ., Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Εξετάσεων | Σχολιάστε

Ανακοίνωση – Αναβολή μαθήματος κ. Καρακάση

Ανακοίνωση – Αναβολή μαθήματος κ. Καρακάση 19/5/20

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του 4ου εξαμήνου ότι αναβάλλεται το σημερινό μάθημα του κ. Καρακάση.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας, Ανακοινώσεις Μαθημάτων, Ανακοινώσεις Μαθημάτων | Σχολιάστε

Ανακοίνωση – Αναβολή μαθήματος κ. Καρακάση

Ανακοίνωση – Αναβολή μαθήματος κ. Καρακάση

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι το σημερινό έκτακτο μάθημα του κ. Καρακάση αναβάλλεται. Το μάθημά του της Τρίτης θα γίνει κανονικά.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις Γραμματείας, Ανακοινώσεις Μαθημάτων, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Σχολιάστε

Ανακοίνωση-Αναβολή Μαθήματος

Ανακοίνωση – Αναβολή Μαθήματος

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι το σημερινό μάθημα (12/5) (Αρχαία Ελληνικά ΙΙ, β΄ εξάμηνου) αναβάλλεται λόγω διοικητικής υποχρέωσης του καθηγητή.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις Γραμματείας, Ανακοινώσεις Μαθημάτων, Ανακοινώσεις Μαθημάτων | Σχολιάστε

Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών.

Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών.

Η παρουσίαση των Διπλωματικών Εργασιών, μέσα στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας λόγω του κορονοϊού, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στις 29 Μαΐου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Γραμματεία.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις Γραμματείας, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Σχολιάστε

Προκήρυξη χορήγησης τριών (3) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, από το “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΖΟΛΩΤΑ”, για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού, ακαδημαϊκού. έτους 2019-2020.

Προκήρυξη χορήγησης τριών (3) υποτροφιών για την ΑΕΑΒελλάς Ιωαννίνων.

 Το “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ  ΙΔΡΥΜΑ  ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΖΟΛΩΤΑ” προκηρύσσει, σύμφωνα με το σκοπό του (ΦΕΚ /Α/44/8-3-1979) και τον ισχύοντα νόμο 4182/2013, τη χορήγηση    είκοσι  ( 20  ) υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού, ακαδημαϊκού  έτους 2019-2020.

Ακολουθεί η προκήρυξη και η αίτηση, για γενικότερες πληροφορίες και για βεβαιώσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία της σχολής.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Σχολιάστε

Ανακοίνωση – Ακύρωση Μαθήματος

Ανακοίνωση – Ακύρωση Μαθήματος

Σας κάνουμε γνωστό ότι για σήμερα Τρίτη 28/04/2020 το μάθημα του καθηγητή κ. Καρακάση δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Μαθημάτων, Ανακοινώσεις Μαθημάτων | Σχολιάστε