Αρχείο κατηγορίας Γενικές Ανακοινώσεις

Επανέναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας

Επανέναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Γίνεται γνωστό ότι από τη Δευτέρα 6/12/2021 η εκπαιδευτική διαδικασία στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων θα πραγματοποιείται δια ζώσης.

Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία, που θα διεξάγεται με φυσική παρουσία εντός της Ακαδημίας, θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, που πληρούν υποχρεωτικά μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID -19, ή

β) Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για  κορωνοϊό COVID -19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID -19, ή

γ) Έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID -19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος, κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί στον εργαστηριακό έλεγχο για  κορωνοϊό COVID -19 είτε με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR), είτε με εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου  κορωνοϊού COVID -19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (φοιτητές και διδακτικό προσωπικό), που θα συμμετέχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα πρέπει προηγουμένως να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “edupass. gov. gr”, είτε με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxisnet, είτε με τη χρήση των κωδικών των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Εν συνεχεία και ανά κατηγορία φυσικών προσώπων θα πρέπει να γίνει καταχώρηση των ακόλουθων πληροφοριών, ήτοι:

Α) Φοιτητές/τριες: Ι) Ίδρυμα/Τμήμα, ΙΙ) Αριθμός Μητρώου, ΙΙΙ) Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας (εφόσον υπάρχει), IV)Κύκλος Σπουδών, V) ΑΜΚΑ

Β) Τακτικό/ έκτακτο διδακτικό προσωπικό: Ι) Ίδρυμα, ΙΙ) Ιδιότητα, ΙΙΙ) ΑΜΚΑ

Ακολούθως τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς και να αιτηθούν άπαξ την επαναλαμβανόμενη καταχώρηση της κατάστασής τους – κατά τα εκάστοτε ισχύοντα – στην ηλεκτρονική θυρίδα της Σχολής.

Τέλος επισημαίνεται ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλα τα φυσικά πρόσωπα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους της Σχολής, που παρατηρείται συνωστισμός.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Α.Σ., Γενικές Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Παρουσίαση Πτυχιακής εργασίας (Μέσω Τηλεδιάσκεψής)

Παρουσίαση Πτυχιακής εργασίας (Μέσω Τηλεδιάσκεψής)

Την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021  στις 12:30 μ.μ στην εικονική αίθουσα του 4ου έτους  του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών, ο φοιτητής του Προγράμματος  Ιερατικών Σπουδών, Σάρρας Αθανάσιος  θα παρουσιάσει την πτυχιακή του εργασία με τίτλο: «Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γηρομερίου ». Επιβλέπων: Κουντούρης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Α.Σ., Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-2022.

Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-2022.

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή στην Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων με κατατακτήριες εξετάσεις θα γίνονται δεκτές από 01/11/2021 έως 15/11/2021.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

1)Αίτηση συμμετοχής 

2)Φωτ. Αστυνομικής Ταυτότητας 

3) Φωτ. Πτυχίου

Σχετική ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία των εξετάσεων, οι οποίες συνήθως  πραγματοποιούνται στις αρχές Δεκεμβρίου, θα  υπάρξει εν ευθέτω χρόνω.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Έναρξη δηλώσεων – διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022

Έναρξη δηλώσεων – διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022

  • Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου2021 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021.
  • Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Γενικές Ανακοινώσεις, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Μαθημάτων | Σχολιάστε

Ανακοίνωση Έναρξης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021-2022

Ανακοίνωση Έναρξης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021-2022

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδ. Έτους 2021-2022
θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 σύμφωνα με το Πρόγραμμα
το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Πρόγραμμα Μαθημάτων, Πρόγραμμα Μαθημάτων | Σχολιάστε

Παρουσίαση Πτυχιακών εργασιών (Μέσω Τηλεδιάσκεψής)

Παρουσίαση Πτυχιακών εργασιών (Μέσω Τηλεδιάσκεψής)

Την Πέμπτη  14 Οκτωβρίου 2021 , στην εικονική αίθουσα του 4ου έτους,  του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών θα παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία φοιτητές και των δυο  Προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με το παρακάτω :

α/αΕπιβλέπωνΦοιτητής/τριαΏρα παρουσίασης.                      ΘέμαΠρόγραμμα Σπουδών
1Γεώργιος Δ. Παναγόπουλος Αναπ. ΚαθηγητήςΙωάννης Παναγόπουλος12:00μΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΟΣΚΥ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. 415
2Δημήτριος Γιαννούλης Αναπ. ΚαθηγητήςΜποχατζιάρ Ευάγγελος12:30μμΗ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΝΑΣΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ  415
3Δημήτριος Γιαννούλης Αναπ. ΚαθηγητήςΓεώργιος Κατραχούρας13:00μμΜΝΗΜΙΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΡΟΥ415
4Λιάκος Ιωάννης και Ξυνάδας Εμμανουήλ Επίκουροι ΚαθηγητέςΓερασιμόπουλος Ανδρέας  13:30 μμΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ417
5Λιάκος Ιωάννης και Ξυνάδας Εμμανουήλ Επίκουροι ΚαθηγητέςΜιχαηλίδου Ελένη  14:00μμΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΟΡΑΛΗΣ417
6Λιάκος Ιωάννης και Ξυνάδας Εμμανουήλ Επίκουροι ΚαθηγητέςΚωνσταντίνος Χατζηαντωνίου  14:30μμΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ417
Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Γενικές Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Αναβολή έναρξης μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Αναβολή έναρξης μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων ότι η έναρξη των μαθημάτων αναβάλλεται για μια εβδομάδα και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με το θέμα μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Πρόγραμμα Μαθημάτων, Πρόγραμμα Μαθημάτων | Σχολιάστε

Χαιρετισμός της Προέδρου της Ακαδημίας για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Χαιρετισμός της Προέδρου της Ακαδημίας για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Αγαπητοί φοιτητές/τριες της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων.

Αρχίζουν από τις 4 Οκτωβρίου 2021 στη Σχολή μας τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.

Γνωρίζουμε, όπως άλλωστε κι εσείς, ότι οι ανατροπές που συνέβησαν στην καθημερινότητά μας εξαιτίας της πανδημίας είναι συγκλονιστικές και πολλές φορές δύσκολα διαχειρίσιμες.

Μέχρι στιγμής με τη βοήθεια του Θεού, αξιοποιώντας κάθε μέσο της σύγχρονης τεχνολογίας κατορθώσαμε να αναπληρώσουμε αποτελεσματικά και με πληρότητα όχι μόνο τη διδασκαλία των μαθημάτων, αλλά και τη διαδικασία των εξετάσεων.

Δεν παραβλέπουμε βέβαια ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία όσο χρήσιμη και πρακτική κι αν είναι υπό τις σημερινές συνθήκες, δεν παύει να αποτελεί μια ψυχρή διαδικασία που στερεί τη ζωντανή επικοινωνία και υπολείπεται της διά ζώσης εκπαίδευσης. Οι μεγάλες ελλείψεις όμως σε προσωπικό καθαριότητας, ώστε να πληρούνται οι αυστηρές προδιαγραφές του ΕΟΔΥ, μας αναγκάζουν προς το παρόν να ξεκινήσουμε με διαδικασίες εξ αποστάσεως.

Θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας να είμαστε δίπλα σας τόσο στον τομέα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και της επιστημονικής κατάρτισης.

Το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό της Σχολής,  δια πρεσβειών της Παναγίας της Βελλαϊτισσας και του Αγίου Αυξεντίου, σας εύχεται ολόψυχα να έχετε υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα για μια καλή και γόνιμη ακαδημαϊκή χρονιά, υπομονή και κουράγιο μέχρι να εξέλθουμε από την στενωπό της πανδημίας και να συνεχίσουμε φυσιολογικά και πάλι τις ζωές μας.

Η Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων

Μαρία Ράπτη

Καθηγήτρια

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Α.Σ., Γενικές Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Ανακοίνωση Διημερίδας με γενικό θέμα: «Η προσφορά της Ηπείρου στον ιερό απελευθερωτικό αγώνα του 1821»

Ανακοίνωση Διημερίδας με γενικό θέμα: «Η προσφορά της Ηπείρου στον ιερό απελευθερωτικό αγώνα του 1821»

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων συμμετέχοντας στους επετειακούς εορτασμούς για τα διακόσια χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 διοργανώνει Επιστημονική Διημερίδα με γενικό θέμα: «Η προσφορά της Ηπείρου στον ιερό απελευθερωτικό αγώνα του 1821».
Τα θέματα των εισηγήσεων θα κινηθούν σε τρείς θεματικές ενότητες: οι Νεομάρτυρες και η προσφορά τους στο δούλο Γένος, Λόγιοι και διδάσκαλοι του Γένους κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και σημαντικά γεγονότα και πρόσωπα αγωνιστών του 1821 συνδεόμενα με την Ήπειρο.
Τα ονόματα των εισηγητών και τα θέματα των εισηγήσεών τους αναγράφονται στο Πρόγραμμα της Επιστημονικής Διημερίδας το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.
Η Διημερίδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά κατά την 21η και 22α Οκτωβρίου 2021 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν ελεύθερα ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: Σύνδεσμος.

Η Οργανωτική Επιτροπή
Γιαννούλης Δημήτριος Αναπλ. καθηγητής
Γκάμας Απόστολος Καθηγητής
Κουντούρης Γεώργιος Αναπλ. Καθηγητής
Παναγόπουλος Γεώργιος Αναπλ. καθηγητής

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Α.Σ., Γενικές Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές της  ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων ότι τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 θα ξεκινήσει διαδικτυακά  η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου και θα συνεχιστεί μ’ αυτόν τον τρόπο μέχρι την κάλυψη των κατά νόμο προϋποθέσεων ασφαλούς, δια ζώσης, υγειονομικής λειτουργίας.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Α.Σ., Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις | Σχολιάστε