Αρχείο κατηγορίας Γενικές Ανακοινώσεις

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας (Μέσω Τηλεδιάσκεψής) .

Την Δευτέρα 31 Μάϊου 2021 στις 11:30 πμ, στην εικονική αίθουσα του 4ου έτους Ιερατικών Σπουδών, ο φοιτητής του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών , Παναγιώτης Σοφιανός, θα παρουσιάσει την πτυχιακή του εργασία με τίτλο: ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ . Επιβλέπων: π. Σέργιος Μαρνέλλος, Καθηγητής ΕΔΙΠ.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Ανακοίνωση Παρουσίασης Πτυχιακής Εργασίας.

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας (Μέσω Τηλεδιάσκεψής) .

Την Δευτέρα 31 Μάϊου 2021 στις 11:00 πμ, στην εικονική αίθουσα του 4ου έτους Ιερατικών Σπουδών, ο φοιτητής του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών , Δημήτριος Χρονόπουλος , θα παρουσιάσει την πτυχιακή του εργασία με τίτλο: Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΤΟ ΝΗΣΙ 2006) . Επιβλέπων: Γεώργιος. Δ. Παναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Πρόσκληση Μετάταξης Εκπαιδευτικών σε κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

Πρόσκληση μετάταξης Εκπαιδευτικών σε κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων καλεί μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της Α/βαθιάς και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017), να υποβάλουν, μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, στη Γραμματεία της Ακαδημίας ή ταχυδρομικώς (Ι. Μονή – Σχολή Βελλάς, Τ.Θ. 1144, 45001, Ιωάννινα) ή μέσω e-mail (contact@aeavellas.gr) αίτηση μετάταξης σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), κατά προτίμηση στα γνωστικά αντικείμενα ή στις γνωστικές περιοχές, που ακολουθούν:

ΚλασικήΦιλολογία (Αρχαία Ελληνικά – Λατινικά- Φιλοσοφία)

• Βιβλική Θεολογία (Παλαιά Διαθήκη • Καινή Διαθήκη)

• Πατρολογία – Χριστιανική Γραμματεία

• Θέματα Λειτουργικής- Ποιμαντικής Θεολογίας

• Ιστορική Βυζαντινή Μουσικολογία

• Ιστορική Ευρωπαϊκή Μουσικολογία

• Εθνομουσικολογία και Ελληνική Δημοτική Μουσική

• Διδασκαλία Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής

• Διδασκαλία Ευρωπαϊκής Μουσικής

• Διδασκαλία Ελληνικής παραδοσιακής Μουσικής (οργανοχρησία,

οργανολογία).

• Αγγλικά

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση Μετάταξης στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων

2) Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει λίστα δημοσιευμένου έργου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα παραπάνω αντικείμενα.

3) Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος με ίδιο ή συναφές με τα άνω γνωστικά αντικείμενα.

4) Αποδεικτικά διετούς, μετά τη λήψη του διδακτορικού, εκπαιδευτικής εμπειρίας ή εμπειρίας σε  εργαστηριακό/εφαρμοσμένο/διδακτικό έργο ή/και αναγνωρισμένου επαγγελματικού/ερευνητικού έργου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή/και τουλάχιστον διετούς σχετικής εργασίας σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της ΑΕΑΒελλάς Ιωαννίνων

Απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της ΑΕΑΒελλάς Ιωαννίνων

                   Σας γνωστοποιούμε ότι κατά την Συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 2021 (Πρακτικό 78),

το Ακαδημαϊκό Συμβουλίου της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων αποφάσισε τα ακόλουθα:

α. Φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης, ήτοι εγγραφή για τέσσερα (4) έτη (οκτώ (8) εξάμηνα))

δεν δύνανται να παρακολουθήσουν μαθήματα μεγαλύτερων εξαμήνων από αυτό στο οποίο κανονικά φοιτούν.

β. Φοιτητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης, ήτοι εγγραφή για τέσσερα (4) έτη (οκτώ (8) εξάμηνα)),

δύνανται να παρακολουθούν (δήλωση-συμμετοχή σε εξετάσεις) μαθήματα οποιουδήποτε εξαμήνου – με μέγιστο αριθμό δηλούμενων μαθημάτων

αυτόν που επιτρέπει την πλήρη και αυτοτελή παρακολούθηση καθενός από αυτά (χωρίς καθόλου αλληλοεπικαλύψεις (χρονικές, κτλ.).

γ. Κατά την δήλωση μαθημάτων, όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώνουν στην αίτηση τους προς την Γραμματεία της Ακαδημίας επακριβώς

τόσο τα μαθήματα τα οποία θα παρακολουθήσουν για πρώτη φορά (δήλωση-συμμετοχή σε εξετάσεις),

όσο και ξεχωριστά τα μαθήματα που έχουν ήδη παρακολουθήσει και οφείλουν μόνο την εξεταστική δοκιμασία.

Ο Γραμματέας της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων

Χρήστος Ρέτουλας

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις Α.Σ., Γενικές Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Τρόπος και μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Τρόπος και μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, κατά την Συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου 2021, λαμβάνοντας υπ’ όψη το τρέχον νομικό πλαίσιο, όπως και τις επικρατούσες υγειονομικές συνθήκες, προχώρησε με πρωταρχικό στόχο την προστασία της υγείας των φοιτητών και φοιτητριών της Ακαδημίας μας, καθώς και την ομαλή εξέλιξη του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 στον καθορισμό του τρόπου και των μέσων διεξαγωγής των εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 για τα δύο Προγράμματα Σπουδών της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων.

Το ακριβές κείμενο στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς οι διαδικασίες και οι όροι συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις έχει αναρτηθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ : 6Ω4Θ46Ψ8ΝΧ-ΦΧΦ) με τίτλο ««Καθορισμός τρόπου και μέσων διεξαγωγής των εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στα Προγράμματα Σπουδών της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων» και είναι διαθέσιμο και στον παρακάτω σύνδεσμο:

Η μη συμπλήρωση εκ των προτέρων της ΔΗΛΩΣΗΣ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοχής του φοιτητή στις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις.

Καταληκτική Ημερομηνία αποστολής της ΔΗΛΩΣΗΣ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

προς την Γραμματεία έως και: Δευτέρα 25/1/2021

Τονίζεται ότι για την επί του πρακτέου επίλυση τυχόν αποριών, την Παρασκευή 22/01/2021 και ώρα 09:00 στην Εικονική Αίθουσα του 1ου Έτους του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική Προσομοίωση των Διαδικασιών των Εξετάσεων με συμμετοχή και όποιων φοιτητών επιθυμούν.

Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με την Γραμματεία της Ακαδημίας,
είτε τηλεφωνικά, αποκλειστικά μεταξύ των ωρών 10:00 – 12:00 (τηλ. 26530-41281 και 26530-41236), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (contact@aeavellas.gr).

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Α.Σ., Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Σχολιάστε

Ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Οι υπηρεσίες Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων έχουν αναβαθμιστεί στα πλαίσια της Υπηρεσίας Microsoft Office 365 A1. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι από 07/10/2020 το όνομα χρήστη στην υπηρεσία Microsoft Office 365 της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων άλλαξε από το τομέα (domain) @aeavellasgr.onmicrosoft.com στο τομέα (domain) @aeavellas.gr. Δηλαδή εάν είχατε όνομα χρήστη ΧΧΧΧ@@aeavellasgr.onmicrosoft.com μετά τις 07/10/2020 το όνομα χρήστη έχει γίνει ΧΧΧΧ@aeavellas.gr (ο κωδικός πρόσβασης παραμένει ο ίδιος).

Περισσότερες πληροφορίες μαζί με ενημερωμένες οδηγίες και βίντεο μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω σελίδα:

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – Γενικά

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Α.Σ., Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Πρόγραμμα Μαθημάτων, Πρόγραμμα Μαθημάτων, Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Υπηρεσία Microsoft Office 365 A1

Υπηρεσία Microsoft Office 365 A1

Η Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων παρέχει στους φοιτητές, διδάσκοντες και διοικητικό προσωπικό πρόσβαση στην Υπηρεσία Microsoft Office 365 στην εκπαιδευτική έκδοση A1.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην παρακάτω σελίδα:

Υπηρεσία Microsoft Office 365 A1

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Α.Σ., Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Σχολιάστε

Εγγραφές πρωτοετών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Εγγραφές πρωτοετών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2020 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 22 έως 29  Σεπτεμβρίου 2020.

 Η διαδικασία εγγραφής θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας  τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Επιπλέον, κάθε νέος φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει  στην Γραμματεία της Ακαδημίας μέχρι και τις 9 Οκτωβρίου 2020 (να σταλούν  ταχυδρομικώς (συστημένα)) τα εξής δικαιολογητικά :

1) Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3) Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (επίσημο έγγραφο)

4) Φωτοτυπία αστ. ταυτότητας

5) 2 (δύο) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

Για να  αποσταλούν ταχυδρομικώς οι φοιτητικοί κωδικοί οι οποίοι θα εκδοθούν από την Γραμματεία της Α.Ε.Α. Βελλάς, θα πρέπει να μας αποστείλετε την παρακάτω Γενική Αίτηση συμπληρωμένη και θεωρημένη (γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π).

Όποιος από τους φοιτητές επιθυμεί να στεγαστεί ή να σιτίζεται στην Περιφερειακή Εκκλησιαστική Εστία (εντός του χώρου της Ακαδημίας) θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα: 

Στην παρούσα φάση δεν απαιτείται η κατάθεση του Δικαιολογητικού 2 (Πιστοποιητικό Υγείας και Καταλληλόλητας) της Αίτησης Στέγασης, το οποίο θα ζητηθεί με νεότερη ανακοίνωση

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Mετακίνηση με μειωμένους τύπους κομίστρου φοιτητών ΑΕΙ ακαδ. έτους 2020-2021

Mετακίνηση με μειωμένους τύπους κομίστρου φοιτητών ΑΕΙ ακαδ. έτους 2020-2021.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Προκήρυξη θέσης εποχικού υπάλληλου, κλάδου ΔΕ Επιμελητών/Φυλάκων.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Θ Ε Σ Η Σ

Η Περιφερειακή Εκκλησιαστική Εστία Βελλάς της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, προκειμένου να προσλάβει έναν (01) εποχικό υπάλληλο, κλάδου ΔΕ Επιμελητών/Φυλάκων με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
προκηρύσσει
μία (01) θέση για την παραπάνω ειδικότητα με εβδομαδιαία απασχόληση ως εξής:
Παρασκευή, ώρες:15:00 – 22:00
Σάββατο, ώρες:10:00 – 19:00
Κυριακή, ώρες: 10:00 – 19:00
Δευτέρα, ώρες: 06:00 – 09:00
και με καθήκοντα τη φύλαξη και την ασφάλεια του χώρου και των διαμενόντων οικοτρόφων φοιτητών – μαθητών, μετά το πέρας των εβδομαδιαίων μαθημάτων τους.
Η διάρκεια της συμβάσεως είναι: από την ημέρα της επιλογής του υπαλλήλου μέχρι τις 22-06-2021.
Τίθεται υπόψη των ενδιαφερομένων ότι στον προσληφθησόμενο υπάλληλο η Εστία Βελλάς θα προσφέρει δωρεάν τροφή και στέγη προς διευκόλυνση των καθηκόντων του.
Προϋποθέσεις υποψηφίων

 1. Να έχουν ηλικία μέχρι 45 ετών
 2. Να είναι άνεργοι
 3. Να είναι απόφοιτοι Βελλάς
 4. Να έχουν προηγούμενη εμπειρία στη συγκεκριμένη Εστία
 5. Να έχουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και
 6. Οτιδήποτε άλλο στοιχείο ή προσόν που συνάδει με το αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας και συνεπικουρεί στην επιτυχή άσκηση των
  καθηκόντων του Φύλακα / Επιμελητή (π.χ. πιστοποίηση σε θέματα πρώτων βοηθειών κλπ).
  Κατάθεση αιτήσεων
  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στο γραφείο του Προέδρου της Περιφερειακής Εστίας Βελλάς, πρωτοπρεσβυτέρου π. Λάμπρου Τσιάρα (Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων), με την ένδειξη: Υπόψιν πρωτ. Λάμπρου Τσιάρα για την θέση Επιμελητή /Φύλακα της Π.Ε.Ε Βελλάς, μέχρι την
  Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 (τηλ. επικοινωνίας 2651026397)
  ώρες 10:00-12:00.
  Η Επιτροπή της Εστίας θα συνέλθει αμέσως μετά και ώρα 13:00, προκειμένου να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και να εκλέξει τον κατάλληλο.
  Το αποτέλεσμα της συνεδριάσεως με το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που θα προκριθεί να υπογράψει τη σύμβαση, θα αναρτηθεί αυθημερόν στην Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων και στη Σχολή Βελλάς.
  Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, δύνανται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις επί του αποτελέσματος μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι, στην Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων (Γραμματεία).
  Με την εκπνοή της προθεσμίας αυτής (ώρα 13:00) η Επιτροπή θα εξετάσει τις τυχόν ενστάσεις και θα γίνει η ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος.
  Για την Επιτροπή
  της Περιφερειακής Εκκλησιαστικής Εστίας Βελλάς
  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων
  Ο Πρόεδρος
  Πρωτ. Λάμπρος Τσιάρας
Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Γενικές Ανακοινώσεις | Σχολιάστε