Αρχείο συντάκτη Ελένη Τσινασλάν

Στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2019-2020

Στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2019-2020

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές της ακαδημίας την εγκύκλιο για το στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2019-2020. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 -Ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων .

Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 -Ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Βελλά 25/05/2020

         Από την Γραμματεία της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων ανακοινούται ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Φ.2/194545/Β3/18-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας το οποίο αντικαταστάθηκε από την Υ.Α 92983/Ζ1/11-06-2015 και με την με αριθ. πρωτ. Φ.1/192329/Β3/13-12-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διαδικασία Κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. αρ. 3185, τ. Β΄, 16-12-2013), οι κατατακτήριες εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα διενεργηθούν ως εξής:

Α) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 3 της ανωτέρω Υ.Α. είναι τα εξής:  α) Αίτηση του ενδιαφερομένου

 β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

γ) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους θα γίνεται από 02/11/2020 έως και 16/11/2020 στη Γραμματεία της Ακαδημίας από 09:00 π.μ. έως και 13:30 μ.μ.

Β) ΥΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τρία (03) για το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών της Ακαδημίας και ορίζονται ως εξής:

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών:

1) Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. Ύλη: Ιωάννη Καραβιδόπουλου, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 104 – 110, 113 – 194, 209 – 228. 2) Υμνολογία και Υμνογραφία. Ύλη: Κωνσταντίνου Μητσάκη, Βυζαντινή Υμνογραφία από την Εποχή της Καινής Διαθήκης έως και την Εικονομαχία, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1986, σελίδες 39 – 106, 171 – 353. 3) Ερμηνεία Καινής Διαθήκης. Ύλη: Παναγιώτη Τρεμπέλα, Υπόμνημα εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, έκδοσις δευτέρα Αδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», Αθήναι 1995. Κεφάλαιο Α΄ έως και Θ΄ Στίχ. 50 και Κεφάλαιο ΙΘ΄ έως και ΚΔ΄. (Κείμενο – Νεοελληνική Απόδοση – Σχολιασμός – Γραμματικές Παρατηρήσεις).

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής:

1) Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία. Ύλη: Γρηγορίου Θ. Στάθη, Οι Αναγραμματισμοί και τα Μαθήματα της Βυζαντινής Μελοποιίας, Εκδόσεις Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας, Αθήνα 2006, σελ. 1 – 133. 2) Υμνολογία και Υμνογραφία. Ύλη: Κωνσταντίνου Μητσάκη, Βυζαντινή Υμνογραφία, από την Εποχή της Καινής Διαθήκης έως και την Εικονομαχία, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1986, σελίδες 39 – 106 και 171 – 353. 3) Θεωρία και Πράξη Ι. Ύλη: Δ. Παναγιωτόπουλου, Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ». Μέρος Γ΄: Οι οκτώ ήχοι της Βυζαντινής Μουσικής, σελίδες 172 – 238.

        Από τη Γραμματεία της Ακαδημίας

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Σχολιάστε

Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2020

«Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2020 εν μέσω Πανδημίας SARS-CoV-2 (Covid-19).

Αναφορικά με το Πρόγραμμα Εξετάσεων του Εαρινού Εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-2020, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων αποφάσισε ότι μετά την περάτωση της διδασκαλίας των μαθημάτων (4/6/2020), οι εν λόγω εξετάσεις να διεξαχθούν εξ αποστάσεως με ημερομηνία έναρξης την 10η Ιουνίου 2020 και ολοκλήρωσης το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου.

Ο ακριβής τρόπος εξέτασης (σύγχρονη διαδικτυακή (Microsoft Teams), φροντιστηριακές εργασίες ή και συνδυασμός αυτών) θα καθοριστεί σε επόμενο στάδιο.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Α.Σ., Πρόγραμμα Εξετάσεων, Πρόγραμμα Εξετάσεων | Σχολιάστε

Ανακοίνωση – Αναβολή μαθήματος κ. Καρακάση

Ανακοίνωση – Αναβολή μαθήματος κ. Καρακάση 19/5/20

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του 4ου εξαμήνου ότι αναβάλλεται το σημερινό μάθημα του κ. Καρακάση.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας, Ανακοινώσεις Μαθημάτων, Ανακοινώσεις Μαθημάτων | Σχολιάστε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, «Ιστορία Εκκλησιαστικών Εικαστικών Τεχνών και Αισθητικής της Ορθόδοξης Χριστιανικής Τέχνης».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Π.)

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δ.Π. με βάση την υπ. αριθμ. Φ.201/8/47693/Ζ2/22-4-2020 Υπουργική Απόφαση:

1. Μία (1) θέση Δ.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Εκκλησιαστικών Εικαστικών Τεχνών και Αισθητικής της Ορθόδοξης Χριστιανικής Τέχνης». .

Η παραπάνω προκήρυξη της θέσης Δ.Π. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 616/11.05.2020 τ. Γ’.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έως την 14η Ιουνίου 2020 να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ανωτέρω ΦΕΚ.

Πληροφορίες: Δρ Χρήστος Ρέτουλας, τηλ: 26530-41281 και 26530-41236, e-mail: contact@aeavellas.gr , ιστ. www.aeavellas.gr

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Α.Σ., Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, «Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Π.)

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δ.Π. με βάση την υπ. αριθμ. Φ.201/7/47684/Ζ2/22-4-2020 Υπουργική Απόφαση:

1. Μία (1) θέση Δ.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία».

Η παραπάνω προκήρυξη της θέσης Δ.Π. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 616/11.05.2020 τ. Γ’.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έως την 14η Ιουνίου 2020 να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ανωτέρω ΦΕΚ.

Πληροφορίες: Δρ Χρήστος Ρέτουλας, τηλ: 26530-41281 και 26530-41236, e-mail: contact@aeavellas.gr , ιστ. www.aeavellas.gr

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Α.Σ., Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Ανακοίνωση – Αναβολή μαθήματος κ. Καρακάση

Ανακοίνωση – Αναβολή μαθήματος κ. Καρακάση

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι το σημερινό έκτακτο μάθημα του κ. Καρακάση αναβάλλεται. Το μάθημά του της Τρίτης θα γίνει κανονικά.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις Γραμματείας, Ανακοινώσεις Μαθημάτων, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Σχολιάστε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, «Ιστορική Βυζαντινή Μουσικολογία».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Π.)

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δ.Π. με βάση την υπ. αριθμ. Φ.201/2/27566/Ζ2/25-2-2020 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6Ξ3Τ46ΜΤΛΗ-ΡΣΙ):

1.  Μία (1) θέση Δ.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Βυζαντινή Μουσικολογία».  

Η παραπάνω προκήρυξη της θέσης Δ.Π. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 295/13.03.2020 τ. Γ’.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έως την 11η Ιουνίου 2020 να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ανωτέρω ΦΕΚ.

Πληροφορίες: Δρ Χρήστος Ρέτουλας, τηλ: 26530-41281 και 26530-41236, e-mail: contact@aeavellas.gr , ιστ. www.aeavellas.gr

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις, Ανακοινώσεις Γραμματείας, Γενικές Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Ανακοίνωση-Αναβολή Μαθήματος

Ανακοίνωση – Αναβολή Μαθήματος

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι το σημερινό μάθημα (12/5) (Αρχαία Ελληνικά ΙΙ, β΄ εξάμηνου) αναβάλλεται λόγω διοικητικής υποχρέωσης του καθηγητή.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις Γραμματείας, Ανακοινώσεις Μαθημάτων, Ανακοινώσεις Μαθημάτων | Σχολιάστε

Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών.

Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών.

Η παρουσίαση των Διπλωματικών Εργασιών, μέσα στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας λόγω του κορονοϊού, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στις 29 Μαΐου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Γραμματεία.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις Γραμματείας, Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Σχολιάστε